Olaszfalu kálvária

Kálvária bemutatása

A kálvária földrajzi koordinátái: N 47º 14,461′ E 17º 54,898′

A kálvária helyének meghatározása: A kálvária jelenleg a templom kertjében található, de az 1934. évi átépítése előtt nem itt, hanem az un. Kálvária-dombon állt. Ez a terület nincs messze a templomtól, azzal átellenben az út másik oldaláról közelíthető meg és a belső kertek fogják közre területét.

A kálvária leírása: 14 stáció 3 kereszttel

A kálvária alapítása: 1870-1874

A kálvária építése és felújítástörténete: Olaszfalu hívő lakossága az 1870-es évek közepén határozta el, hogy falujukban kálváriát emelnek. Az építés költségeit a község lakói – ki-ki lehetőségei szerint – adták össze. A gyűjtés és az építkezés fő szervezője Szlotta József kántortanító volt. 1874-ben elkészült a három kőkereszt, fallal körülvéve, majd megépült a 10 stáció is. A keresztúti képeket később rendelték meg Bécsben. Az új kálváriát az egyházmegye, mivel az előírásoknak nem megfelelő formában épült meg, s fenntartására alapítványt sem tettek, nem áldotta meg. Nem tudott az építkezésről a plébánia kegyura, a zirci apát sem. Egy 1878-ban elrendelt plébániai látogatás alkalmával próbálták megtudni a kálvária építésének részleteit. 1934 nyarán a falu lelkipásztorának – Fránek Döme zirci cisztercitának – kezdeményezésére a kálváriát áthelyezték a templom udvarába. Az új kálváriát és a vele egyidőben megépülő hősök emlékművét az olaszfalusi hívek áldozatkészsége hozta létre. Ezzel egyidőben a templomot a zirci Apátúr, mint kegyúr állíttatta helyre. A renovált templomot, az új keresztutat és a falu háborúban elesett hőseinek emlékművét 1934. november 11-én áldotta meg dr. Werner Adolf zirci apát.

Építőmesterek: Az 1874-ben megépült kálvária keresztúti állomásait helyi mesterek, a szobrokat fehérvári kőfaragók készítették (munkabérükre 185ft-ot fizettek ki). A stációképeket Bécsből, Heindl János műkereskedéséből szerezték be (25 ft-jával darabját). Az 1934-ben megépült új kálvária építő mesterei közül csupán a stácóképeket festőművész nevét ismerjük: Bányai Ödön, a római Képzőművészeti Akadémián végzett szobrászművész alkotásai.

A kálváriához fűződő szokások: Nagyhéten a hívek itt végezték keresztúti ájtatosságaikat.